Kontakt

NADMORSKI PRZEGLĄD GOSPODARCZY
POMMERSCHE WIRTSCHAFTSRUNDSCHAU

 

Wydawca / Herausgeber:

Agencja Promocyjno-Wydawnicza Bipress
Janina Piotrowska e-mail: jpiotrowska@bipress.pl

Adres redakcji / Adresse:
72-006 Mierzyn, ul. Spółdzielców 20c/12
tel/fax:(091) 433-40-81
(091) 818-48-10

www.bipress.pl e-mail: bip@bipress.pl Skype: bipress

Oddział Pomorze Gdańskie:

81-349 Gdynia, ul. Żeromskiego 47/6
redagują:
Marek Grzybowski
– zastępca red. naczelnego / Stellvertreter des Chsfred
e-mail: m.grzybowski@wsaib.pl
red. Anna Kłos
tel.kom. (+48) 503 335 668,
e-mail: barbara.anna.klos@wp.pl

 

Redakcja / Redaktion:

Janina Piotrowska – redaktor naczelna / Chefredakteur
e-mail: jpiotrowska@bipress.pl

Współpraca / Kooperation:

Ryszard Bogunowicz

Marek Czasnojć / Photo

Roman Olszewski

Włodzimierz Piątek / Photo

Leszek Piotrowski

Jacek Trojnacki

Barbara Tuczyńska

Jerzy Undro / Photo

Tłumaczenie / Übersetzung:

Anna Porchawka-Mulicka, Małgorzata Korzeb