Reklama

Reklama w wydawnictwie
Nadmorskiego Przeglądu Gospodarczego „BUSINESS & PROMOTION” BiP

Jedna strona formatu A-4 2.900 zł
Dwie strony 5.500 zł
Połowa strony 1.500 zł
1/3 strony 1.200 zł
Okładka pisma na wewnętrznej stronie 3.400 zł
Okładka pisma na stronie IV 3.800 zł
Okładka pisma na pierwszej stronie do negocjacji

Cena, do której doliczany jest podatek VAT, obejmuje opracowanie dziennikarskie,
tłumaczenie tekstu na język niemiecki oraz ilustracje (zdjęcia, znaki graficzne, wykresy, itp.).