O Nas

BiP – Nadmorski Przegląd Gospodarczy jest jednym z nielicznych pism w Polsce oraz w północno-zachodniej części kraju, redagowanym w jęz. polskim i niemieckim. Jesteśmy wydawnictwem specjalizującym się w tematyce gospodarczej. Funkcjonujemy na rynku od 1991 roku. Stale rozwijamy się, o czym świadczy poszerzający się krąg czytelników, także tych internetowych (około 40 tys. odwiedzin na naszych stronach). Przez 16 lat znani byliśmy jako Zachodniopomorski Przegląd Gospodarczy. Od maja 2007 roku poszerzyliśmy zasięg oddziaływania na całe polskie wybrzeże. Owocem decyzji jest przekształcenie pisma w Nadmorski Przegląd Gospodarczy o zasięgu obejmującym województwa pomorskie i zachodniopomorskie wraz z ziemią elbląską. Koncentrujemy się na prezentowaniu problematyki gospodarki morskiej, transportu, turystyki i rekreacji, inwestycji i budownictwa, rynku finansowego. Propagujemy osiągnięcia firm z regionu tak w kraju, jak i w gospodarczych ośrodkach europejskich. Jako jedyni z nielicznych docieramy do polskiego przedstawicielstwa w Brukseli, a tym samym parlamentarzystów europejskich.

Magazyn nasz obecny jest na wielu znaczących imprezach handlowo-wystawienniczych w Polsce i Europie Zachodniej. Dostępny jest w izbach gospodarczych, urzędach i instytucjach finansowych, szeregu bankach, dociera do ponad 600 indywidualnych wiodących odbiorców gospodarczych. Funkcjonuje w polskich placówkach konsularnych w obrębie Morza Bałtyckiego docierając m. in. do Berlina, Kopenhagi, Sztokholmu, Malmö, Helsinek. Egzemplarze okazowe otrzymują resorty gospodarcze i centralne urzędy, ministerstwa oraz akredytowane w Polsce ambasady.

Nasz magazyn kolportowany jest ponadto poprzez izby przemysłowo-handlowe i polskie przedstawicielstwa zagraniczne. Jego nakład wynosi od 3 – 7 tys. egzemplarzy (w zależności od ilości imprez promocyjno-wystawienniczo-handlowych).

Licząc na przychylność Państwa gorąco zapraszamy na nasze łamy oraz zachęcamy do współpracy w zakresie reklam i materiałów promocyjnych.

Janina Piotrowska