Co słychać w Izbie?

Spotkanie z przedstawicielami Kaliningradzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Na zaproszenie Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego Szczecin 18 kwietnia br. odwiedziła Marina Nikołajewna Ficak – prezes Sądu Polubownego dla rozstrzygania sporów gospodarczych przy Kaliningradzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej a jednocześnie zastępca przewodniczącego Kaliningradziej Izby Przemysłowo- Handlowej. Spotkanie odbyło się w restauracji Ładoga. Prawie 20 przedsiębiorców mogło zapytać o możliwości współpracy z przedsiębiorcami z Kaliningradu. Padały pytania m.in. o warunki założenia firmy lub filii, o zapotrzebowanie tamtejszych przedsiębiorców, o kadrę pracowniczą, także o możliwość sprowadzania towarów.

Obiadek Izbowy z dyrektorem ZUS

Kolejny „Obiadek Czwartkowy” dla przedsiębiorców, którego gościem specjalnym był dyrektor szczecińskiego oddziału ZUS, Zbigniew Zalewski odbył się 25 kwietnia br.
Przedsiębiorcy na samym wstępie wyrazili podziw dla Z. Zalewskiego za przybycie i gotowość do dyskusji. Dyrektor przypomniał w skrócie zakres działalności ZUS-u.

W trakcie rozmowy poruszano szereg istotnych tematów. Dużo czasu poświęcono zagadnieniu zawierania umów cywilno-prawnych, sposobowi rozstrzygania czym jest umowa zlecenie a czym umowa o dzieło. Rozmawiano o procedurach współpracy urzędników z przedsiębiorcami w trakcie kontroli. Zebrani prosili o odnoszenie się do przedstawianych przez nich konkretnych sytuacji we współpracy z ZUS-em. Do najważniejszego rezultatu spotkania uznano gotowość dyrektora do współpracy. Rzecznik ZUS- u udostępnił bezpośredni kontakt w celu zgłaszania sugestii przedsiębiorców poprzez kontakt elektroniczny. Padły propozycję kontynuacji tego typu spotkań co przyjęto ze zrozumieniem.
Na obiad na statek Ładoga przybyło ponad dwudziestu przedsiębiorców. Niebawem przedstawimy państwu obszerniejszą relację z tego wydarzenia.

Spotkanie z podsekretarzem stanu Ministerstwa Gospodarki Mariuszem Haładyjem

Po ministerialnej prezentacji zmian ostatnich nowelizacji prawa gospodarczego, narzędzi konsultacyjnych oraz omówieniu inicjatywy powołania rzecznika praw przedsiębiorców, rozpoczęła się gorąca dyskusja.

Przedsiębiorcy konkretami przykładami zarzucili gościom zły kierunek zmian w prawie gospodarczym. Jednocześnie sprzeciwili się inicjatywie powołania RPP, argumentując:
„My nie potrzebujemy ochrony, my potrzebujemy dostępu do tego, co nam się należy!” – rozpoczął Andrzej Jaguś z firmy Gest. Z sali padały argumenty dotyczące tworzenia nowej administracji, gdy ta obecna, zajmuje się głównie egzekwowaniem kar i należności od biznesu. Jednym z wniosków ze spotkania, podkreślonym przez samego ministra, jest fakt błędnych interpretacji prawa. Jak stwierdził Michał Kostyk – przedsiębiorca „Problem nie leży w przepisie, ale w intencji urzędnika. On będzie tak wszystko interpretować, żeby dostać premię.”

Dyskusja trwała dwie godziny. Budującym jest jedynie fakt wyrażenia woli do dalszego dialogu i ze strony Ministerstwa Gospodarki.

Obiadek Izbowy z marszałkiem Olgierdem Geblewiczem

Na spotkaniu w Oberży Chłopskiej przy ul. Arkońska 28 przedsiębiorcy pytali marszałka o finansowanie ze środków Unijnych. Padło wiele konkretnych sugestii dotyczących weryfikowania efektywności realizacji projektu. Rozmawiano o zapowiadanych zmianach w RPO w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 r. Zebrani jednogłośnie stwierdzili, że projekty skierowane do przedsiębiorców są niestety jednymi z najczęściej kontrolowanych.
Członkowie Klastra Przemysłów Kreatywnych przy Izbie pytali o możliwość konsultacji, a dokładniej ,kooperacji przy realizacji zleceń na rzecz województwa. Jednocześnie ubolewali że większość ich zamówień realizowanych jest na zewnętrznych rynkach. Geblewicz odpowiadał, że z ekonomicznego punktu widzenia eksport jest jednym z najbardziej napędzających lokalną gospodarkę czynników, deklarując tym samym także otwartość na nowe pomysły. Sporo czasu poświęcono infrastrukturze regionu – drogowej i kolejowej. Uczestnicy podkreślali walory obecnego odcinka S3, dopytując o plany jej rozbudowy oraz o inwestycje związane z S6 do Gdańska.

Marcin Rabczyński