Śledziowa biesiada

Wiceprezes Żeglugi Polskiej Alicja Grześkowiak
i pani prof. Czesława Christowa z Uniwestytetu Szczecińskiego

Fundatorem wspaniałego tortu była w tym roku
firma Rhenus. Marek Klabach, dyrektor oddziału
w Szczecinie dzielił tak aby dla wszystkich starczyło.

Tegoroczna 18. międzynarodowa biesiada środowisk z branży morskiej miała miejsce 17 maja na terenie Międzynarodowych Targów Szczecińskich i jak zawsze cieszyła się dużą frekwencją. Uczestniczyło w niej prawie 2200 osób. W gali udział wziął m.in. patron uroczystości Sławomir Nowak, minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. To z jego rąk doroczne nagrody „Laur Bałtyku” odebrały trzy wyróżnione osoby.

I tak nagrodę honorową „Laur Bałtyku” zdobyła Laura Hołowacz, prezes CSL Internationale Spedition Sp. z o.o., za podjęcie twórczej inicjatywy odbudowy i rewitalizację zabytkowego budynku starej rzeźni na nabrzeżu Łasztownia – historycznego centrum portowego Szczecina. „Bursztynowy Laur Bałtyku” przypadł firmie żeglugowej Unibaltic Sp. z o.o. jako podziękowanie za kontynuację i dynamiczny rozwój floty oraz za zatrudnianie wyłącznie polskich oficerów i marynarzy.

Olgierd Geblewicz (w środku) w rozmowie z Rafałem Wiecheckim (pierwszy od lewej), byłym ministrem gospodarki morskiej dziś w kancelarii adwokackiej, posłanką Renatą Zarębą i radnym miasta Szczecina Arkadiuszem Marchewką

Specjalne wyróżnienie przyznano Izbie Celnej w Szczecinie w uznaniu za dokonania na rzecz gospodarki morskiej, wspieranie likwidacji wszelkich barier w transporcie morskim poprzez działania na terenie portu szczecińskiego. Biesiada trwała prawie do białego rana przy suto zastawionych stołach, ale niekoniecznie rybami.

Fot. R. Wojciechowski