Uwaga! Człowiek najważniejszy

Jakie powinny być optymalne warunki dla prawidłowego funkcjonowania człowieka w zmieniającej się cywilizacji? Na to pytanie będzie chciało dać odpowiedź międzynarodowe forum naukowe, które odbędzie się w Szczecinie 15-16 października br., organizowane przez trzy uczelnie: Uniwersytet Szczeciński, Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej w Szczecinie, Politechnikę Koszalińską oraz Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

– Wyrażamy nieskrywane przekonanie, że takie szerokie spojrzenie na cały splot aktualnych problemów dotyczących poszczególnych środowisk dokonane z perspektywy doświadczeń międzynarodowych jest pożądane i może dostarczyć wielu wymiernych korzyści dla poszczególnych środowisk. Oczekujemy, że aktywne uczestnictwo pracodawców, pracowników nauki, edukacji oraz różnych instytucji rynku pracy, nauki i edukacji z poszczególnych państw Unii Europejskiej dostarczy wielu ciekawych pomysłów na rozwiązywanie trudnych problemów nurtujących nasze środowiska, a także będzie wspaniałą okazją do nawiązania bezpośrednich kontaktów – mówi w imieniu Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. Czesław Plewka.

Tematem przewodnim konferencji jest „Nauka – edukacja – rynek pracy w perspektywie europejskich doświadczeń”. Debata naukowa zamierza zgromadzić przedstawicieli środowisk nauki, edukacji i gospodarki, przy czym nie ma ograniczeń co do jednej dyscypliny naukowej, jednego poziomu czy typu edukacji oraz jednego rodzaju podmiotu rynku pracy. Organizatorzy liczą na uczestnictwo humanistów, przedstawicieli środowisk naukowych technicznych, ekonomicznych, społecznych, medycznych etc. Zapraszają na forum reprezentantów ośrodków edukacji dorosłych, organizacji okołooświatowych czy pracodawców z różnych podmiotów, także związków zawodowych i różnego rodzaju organizacji działających na rzecz rynku pracy.

Tekst i zdjęcie: Marek Grzybowski

Konferencja odbędzie się w obiektach Uniwersytetu Szczecińskiego
przy ul. Krakowskiej 71/79 i będzie prowadzona
w językach polskim i angielskim.
Więcej informacji na stronie organizatorów konferencji.

Adres do korespondencji:
Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej
ul. Adama Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin
tel. (91) 423 33 11 | fax (91) 423 07 77
e-mail: rektorat@wsie.pl

Dodatkowych informacji udziela:
mgr Karolina Jaruzel – prodziekan
e-mail: kjer@wsie.pl