Druga młodość Portu Gdynia

W roku ubiegłym gdyński port obchodził jubileusz 90-lecia. Choć to najmłodszy z trzech głównych polskich portów morskich to nadal intensywnie pracuje nad tym , by w pełni zasługiwać na miano portu nowoczesnego. Służą temu liczne, wielomilionowe inwestycje, które tworzą dziś jego nowy wizerunek – portu przeżywającego drugą młodość .

Sprawne zarzadzanie majątkiem portowym, sukcesy na polu działań prywatyzacyjnych, prorynkowe spojrzenie na strategiczne obszary działalności, pozwoliły Zarządowi Portu Gdynia na stabilizację w zakresie uzyskiwanych przychodów
z działalności i co za tym idzie, zysków – które z kolei dają możliwość realizacji bardzo ambitnych planów rozwojowych. W roku 2012 ZMPG-a S.A. poniósł nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 62 mln zł ( w 2011 r. nakłady wyniosły ok. 47 mln zł). Tylko w najbliższych trzech latach (2013-2015) Zarząd Portu zamierza przeznaczyć blisko 600 mln zł na inwestycje w infrastrukturę portową – dla porównania, w latach 2003- 2012 na realizację wszystkich inwestycji wydatkowano niewiele więcej – tj. ok 667 mln zł.

Planowane w długim horyzoncie czasowym inwestycje są koniecznością z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania w porcie sektora usługowego. Na ich realizację Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. konsekwentnie pozyskuje unijne środki pomocowe z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W 2009 r. uzyskał dofinansowanie do projektu p.n. „Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia”, w 2012 roku do projektu p.n. „Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia. Przebudowa kanału to inwestycja już ukończona , chociaż już teraz planowane jest dalsze pogłębienie akwenów wewnętrznych Portu Gdynia do głębokości 15,5 – 16,0 m. Ale to już – podobnie jak budowa nowego, publicznego terminalu promowego przy Nabrzeżu Polskim – kwestia przygotowań do programu inwestycyjnego przewidzianego do dofinansowania z Funduszu Spójności w perspektywie budżetowej
2014-2020. Plany na najbliższy rok obejmują m.in. dokończenie prac poprawiających dostęp drogowy i kolejowy do wschodniej części portu, dalszą rozbudowę terminalu ro-ro, a także rozpoczęcie prac nad zabudową niezagospodarowanego terenu w rejonie Nabrzeża Bułgarskiego oraz przebudowę Nabrzeża Szwedzkiego.

Chociaż podstawową troską Zarządu Portu objęty jest stan i rozwój infrastruktury portowej – element suprastruktury również nie jest zaniedbywany. W bezpośrednim sąsiedztwie dwóch terminali kontenerowych: BCT – Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego oraz GCT – Gdynia Container Terminal powstaje drugi już magazyn wysokiego składowania- jako element kolejnego etapu tworzenia Centrum Logistycznego w zachodniej części gdyńskiego portu (wcześniej w obszarze tym wybudowano magazyn wysokiego składowania, o pow. 8 tys m2 – wykorzystywany w całości przez dwóch najemców- Morską Agencję Gdynia oraz Terramar).Budowany obecnie obiekt o kubaturze 243 266 m3 , powierzchni użytkowej 18 840 m2 oraz powierzchni zabudowy 17 513 m2, przystosowany będzie do prowadzenia usług logistycznych związanych z przyjęciem, kompletacją, składowaniem oraz dystrybucją towarów drobnicowych wysoko przetworzonych
w opakowaniach z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych. Prawdziwą perełką tzw. Portu Wschodniego stał się z pewnością piękny budynek biurowy – powstały w wyniku przebudowy budynku magazynowego. W obiekcie w całości przeznaczonym do wynajmu, na parterze i I piętrze znalazła swoją nową siedzibę Szkoła Morska, pozostałe pomieszczenia biurowe przeznaczone zostały pod wynajem firmom głównie branży transportowo spedycyjnej ( w tym m.in. jest Polskiej Zjednoczonej Korporacji Bałtyckiej
Sp. z o.o., należącej do francuskiej grupy CMA CGM). Przypomnijmy, że jest to już drugi (po oddanym do użytku w czerwcu 2008 roku nowym budynku biurowym przy ulicy Janka Wiśniewskiego 31) z nowoczesnych obiektów tego typu, wzbogacający ofertę Zarządu Portu w zakresie nowoczesnych przestrzeni biurowych.

Port się rozwija, co widać gołym okiem i – co szczególnie cieszy – rozwój ten przekłada się na jego utrzymującą się, mocną pozycję rynkową .