Nowocześnie do ładunków masowych

Zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych między Zarządem Morskiego Portu Gdynia a konsorcjum firm: Korporacji Budowlanej DORACO (przedstawiciel konsorcjum) oraz Zakładu Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych „UW SERVICE”, w ramach projektu inwestycyjnego „Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia”. Oferta konsorcjum firm została uznana za najkorzystniejszą w przetargu nieograniczonym i opiewa na łączną kwotę ponad 68 mln zł netto. Termin ukończenia przebudowy określony został w umowie na 5 czerwca 2015 roku. Umowa ze strony zarządu portu podpisana została przez prezesa Janusza Jarosińskiego oraz wiceprezesa Walerego Tankiewicza, a ze strony DORACO podpisała prezes Andżelika Cieślowska oraz wiceprezes Andrzej Kędzior.

Przebudowa nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia jest kolejną inwestycją portu ubiegającą się o współfinansowanie ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie umieszczone jest na aktualnej liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

W ramach umowy przebudowana zostanie zachodnia część nabrzeża, która umożliwi cumowanie statków typu panamax o wymiarach 245 m x 34,5 m, o zanurzeniu 12,7 m i nośności 63 000 DWT. Ponadto nastąpi przebudowa konstrukcji hydrotechnicznej na długości ponad 392 m z wysunięciem linii cumowniczej. Roboty czerpalne wykonane zostaną do głębokości 13,5 m. Umocnione zostanie dno skarp podwodnych. Przebudowany będzie także układ kolejowy i nawierzchnie drogowe na odcinku 484 m od strony nabrzeża Duńskiego. Przebudowie ulegnie sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, energetycznej i teletechnicznej w strefie przebudowywanego odcinka nabrzeża.

Zlokalizowana w Porcie Wschodnim inwestycja znajduje się w układzie sieci TEN-T. Jej celem jest rozwinięcie potencjału obsługi ładunków masowych. Wraz z jej ukończeniem Gdynia zyska rozbudowaną, nowoczesną infrastrukturę portową do obsługi ładunków masowych, takich jak produkty paszowe czy też kruszywa do budowy dróg w kraju. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia udziału ekologicznego transportu morskiego w ogólnych przewozach ładunków. Zagospodarowanie tego rejonu portu zwiększy konkurencyjność portu Gdynia w regionie Morza Bałtyckiego. Mając na uwadze dobro środowiska morskiego i otoczenie, w ramach planowanego przedsięwzięcia zostaną wykonane trzy punkty odbioru ścieków ze statków, co będzie stanowiło kolejny wkład portu Gdynia w ograniczenie zrzutu ścieków ze statków do Bałtyku. Wybiegając naprzeciw działaniom ograniczającym emisje zanieczyszczeń do atmosfery, realizacja przedsięwzięcia zapewni instalacje umożliwiające w przyszłości zasilanie statków w energię elektryczną z nabrzeża w czasie postoju w porcie.

(r)