Dostępność portów priorytetem w Zachodniopomorskiem

Zdecydowanie polepszone mają być drogi dojazdowe do portów w Zachodniopomorskiem – w Szczecinie i Świnoujściu. W tej właśnie sprawie podpisane zostało porozumienie między prezydentem Szczecina Piotrem Krzystkiem, prezydentem Świnoujścia Januszem Żmurkiewiczem a Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, reprezentowanym przez prezesa Jarosława Siergieja. W ramach tego porozumienia poprawie ulec ma dostępność do obydwu naszych portów. Chodzi tu o modernizację dostępu drogowego do portu w Szczecinie, czyli przebudowę węzła drogowego od Basenu Górniczego do mostu Długiego oraz przebudowę i rozbudowę układu drogowego na terenie Świnoujścia, zapewniającą tym samym sprawny i bezpieczny dojazd do terenów portowych. Strony uznały za ważne podejmowanie działań na rzecz poprawy dostępu do portów drogą wodną wzdłuż cieśniny Świny i rzeki Odry, m.in. przez pogłębienie toru wodnego Świnoujście–Szczecin do głębokości 12,5 m, ale także przez pogłębienie toru podejściowego do portu morskiego w Świnoujściu, tak by osiągnąć docelowo głębokość 17 m od strony Bałtyku. O to zabiegać mają wspólnie wszyscy uczestnicy porozumienia. Według szacunków przebudowa ul. Gdańskiej w Szczecinie ma pochłonąć ok. 300 mln zł. W Świnoujściu pierwszy etap modernizacji wjazdów do portu to koszt ok. 100 mln zł.

– Dostępność do portów jest sprawą priorytetową dla miasta. Porty mają bowiem służyć polskiej gospodarce morskiej, stąd nasze inwestycje muszą być skoordynowane z europejską koncepcją transportową. W Unii bowiem transport jest sprawą najważniejszą. Ważne, by w nowym rozdaniu tych środków nie zabrakło – mówił Piotr Krzystek.

– Obecnie po ładunki sięgamy coraz częściej do Czech i Węgier. Ważne jest, by nasze porty miały dla nich łatwy dostęp i nie zniechęcały potencjalnych kontrahentów. Chcemy pokazać, że jesteśmy jednym organizmem, podkreślał prezes Jarosław Siergiej. Celem zapewnienia stosownych działań ma powstać zespół koordynujący realizację porozumienia, w skład którego wejdą przedstawiciele stron porozumienia.

(jot)