Zapraszam do lektury

Kreatywne pomysły i innowacyjne rozwiązania okazują się niezwykle ważne w trudnej sytuacji gospodarczej, z którą mamy obecnie do czynienia. W kontekście nasilającej się konkurencji i poważnych wyzwań globalnych, innowacyjne praktyki i kreatywne rozwiązania stanowią klucz do rozwoju i dobrobytu regionów oraz krajów. Taką inicjatywę opisujemy w niniejszym wydaniu NPG. W Gdyni za 208 mln zł zbudowano kolejną część Parku Naukowo-Technologicznego. Obecnie jest on największym tego typu obiektem w Polsce. W gdyńskim parku działają firmy zaliczane do przemysłów kreatywnych, zajmujących się projektowaniem oraz innowacjami. Kreatywność wykazuje też najmłodszy polski port gdyński. Cały czas inwestuje, pracuje nad tym, by w pełni zasługiwać na miano portu nowoczesnego. A zadania są imponujące, tworzą nowy wizerunek portu, który przeżywa dziś drugą młodość. Ma się też czym szczycić port szczeciński, szczególnie spółka Bulk Cargo-Port Szczecin, która w ciągu dwóch dekad przeszła prawdziwą metamorfozę. Z przeładowcy ładunków masowych stała się wszechstronną spółką uniwersalną, przeładowującą wszystkie grupy ładunków przechodzących przez porty u ujścia Odry. Bulk Cargo ma dziś nowoczesną infrastrukturę i jest modelowo zarządzany z dobrą wizją rozwoju. Niestety, szczególnie w Szczecinie i Świnoujściu w dalszym ciągu brakuje dobrego dojazdu do portu. Ale ma się to zmienić, bowiem dostępność obu portów stała się priorytetem dla tych miast, jak wynika z podpisanego właśnie porozumienia między prezydentem Szczecina, prezydentem Świnoujścia a Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

Sprawy morza dominują w czerwcowym życiu Szczecina. Północna Izba Gospodarcza wraz z Polską Żeglugą Morską organizują w dniach 13–15 czerwca br. w Szczecinie I Międzynarodowy Kongres Morski. Będzie to pionierskie spotkanie tak dużej grupy reprezentantów szeroko rozumianej branży gospodarki morskiej w naszym kraju. Polska gospodarka morska ma siłę i potencjał, które mogą być wykorzystywane w pełniejszym niż dotychczas stopniu. Szczecińscy armatorzy po trudnym okresie lat 90. odzyskują formę i z powodzeniem utrzymują swoją pozycję rynkową. Branża stoczniowa po upadku stoczni w Gdyni i Szczecinie działa obecnie w postaci dziesiątek średnich i małych zakładów, co z kolei zaczyna się przekładać na poprawę standardu życia. Ma to też odbicie w życiu okolicznych mieszkańców grodu Gryfa, o czym przekonuje Teresa Dera, wójt gminy Dobra, gminy de facto „sypialni” dla aglomeracji szczecińskiej. Na łamach niniejszego wydania piszemy także o perspektywach rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Właśnie temu tematowi poświęcone było seminarium zorganizowane w Szczecnie przez prof. Tadeusza Graczyka, z Wydziału Techniki Morskiej i Transportu ZUT, zrelacjonowane w artykule „Fabryki prądu z wiatru morskiego”. Wieloletnie działania Interoceanmetal na rzecz eksploatacji złóż morskich z dna Pacyfiku omawia na naszych łamach dr hab. Tomasz Abramowski. To jeden z nowych szybko rozwijających się trendów innowacyjnych w gospodarce światowej, a na tegoroczną konferencję, która odbędzie się we wrześniu br. w Szczecinie, zgłoszono już ponad 80 referatów autorów z całego świata.

Zapraszam do lektury

Wydawca / Herausgeber:
Agencja Promocyjno-Wydawnicza Bipress Janina Piotrowska e-mail: jpiotrowska@bipress.pl
Adres redakcji / Adresse:
72-006 Szczecin-Mierzyn, ul. Spółdzielców 20C/12, tel./fax 91 433-40-81,
www.bipress.pl | e-mail: bip@bipress.pl
Skype: piotrowska990
Oddział Gdynia:
81-349 Gdynia, ul. Żeromskiego 47/6
Marek Grzybowski
– zastępca red. naczelnego / Stellvertreter des Chsfred.
e-mail: marek.grzybowski@wp.pl
Oddział Gdańsk-Elbląg:
80-219 Gdańsk, Aleja Zwycięstwa 24 (Siedziba Pracodawców Pomorza)
red. Anna Kłos
tel.kom. (+48) 503 335 668 | e-mail: barbara.anna.klos@wp.pl
Przedstawicielstwo w Wiedniu
Joanna Mletzko
1230 Wiedeń Zwerggrabengasse 19/3/27
tel: + 43 650 800 1003 | + 43 225 250 8473
e-mail: mletzko.joanna@gmail.com
Redakcja / Redaktion:
Janina Piotrowska – redaktor naczelna / Chefredakteur
e-mail: jpiotrowska@bipress.pl
Współpraca / Kooperation:
Ryszard Bogunowicz, Roman Olszewski, Leszek Piotrowski, Jacek Trojnacki, Barbara Tuczyńska,
Wiesław Malicki (Photo)
Tłumaczenie / Übersetzung: Anna Porchawka-Mulicka (j. niemiecki)
Druk:
Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o. ul. Bpa Dominika 11, 83-130 Pelplin
tel. (+48) 58 536-17-57, www.bernardinum.com.pl
Skład: Michał Pietrusiński
Nadmorski Przegląd Gospodarczy w internecie przygotowuje Natalia Partyka: partyka.natalia@gmail.com
Numer zamknięto 10 czerwca 2013.
Zdjęcie na okładce: z archiwum Bulk Cargo Port Szczecin.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów w nadesłanych tekstach oraz zmiany tytułów
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam i materiałów sponsorowanych.
Wszelkie prawa zastrzeżone © „BIPRESS

Numer zamknięto 10 czerwca 2013.
Zdjęcie na okładce: z archiwum Bulk Cargo Port Szczecin.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów w nadesłanych tekstach oraz zmiany tytułów
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam i materiałów sponsorowanych.
Wszelkie prawa zastrzeżone © „BIPRESS”